Αρχική σελίδα Ποιότητα      ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ    
 
         
 

Η Ποιότητα για εμάς σημαίνει:
Πρώτες ύλες σύμφωνες με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του πελάτη.
Τελικό προϊόν άψογο, σε πλήρη συμφωνία με τις ανοχές και τις κατασκευαστικές απαιτήσεις του σχεδίου.
Ταχύτητα ανταπόκρισης σε κάθε αίτημα του πελάτη καθώς και ταχύτητα εξυπηρέτησης και παράδοσης της παραγγελίας.
Αμεσότητα επικοινωνίας χωρίς γραφειοκρατεία.
Ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας και ασφάλεια για τον εργαζόμενο.

Στην προσπάθειά μας τα παραπάνω να αποκτήσουν μια τυπική εφαρμογή καθώς και να υπάρχουν κάποιες κοινά αποδεκτές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας η εταιρεία μας έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει και θέσει σε εφαρμογή Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο διατηρεί και βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητά του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000.